Comezo LIC Costa da Vela-Barra

PostHeaderIcon LIC Costa da Vela-Barra

Unha parte importante dos montes do Hío forman parte da Rede Galega de Espazos Protexidos, desenvolvida no marco da Lei 9/2001, baixo a figura de Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN) da costa da Vela-Barra, tamén recoñecida como Lugar de Interese Comunitario (LIC) e integrada dentro da Rede Natura 2000.

Malia a inexistencia dun plan de xestión específico, - medida de xestión requirida, de acordo coa DC 92/43/CEE para os lugares da Rede Natura 2000 e tamén esixida na devandita Lei 9/2001-, consideramos que a presenza desta figura no monte veciñal do Hío supón unha avantaxe para a conservación e o desenvolvemento sustentable dos nosos montes. 

Nesta páxina web da propia Xunta de Galicia atoparedes abondosa información sobre a ZEPVN da costa da Vela-Barra.

Aquí tedes a Lei 9/2001 que desenvolve a Rede Galega de Espazos Protexidos


Lexislación: